Jak reklamovat

Jak reklamovat zboží, které je v zákonné záruční lhůtě. Zde najdete postup

 1. Oznamte reklamaci
  Reklamaci můžete oznámit e-mailem na: info@fixtime.cz nebo telefonicky na čísle: 703 668 000. Uveďte číslo objednávky, popis vady a zda požadujete opravu, výměnu nebo vrácení peněz.

 2. Zašlete zboží
  Po odsouhlasení reklamace zboží řádně zabalte a odešlete na adresu: Na Zlíchově 240/5, Praha 5. Přiložte vyplněný reklamační formulář (níže ke stažení) s uvedením vašich kontaktních údajů, čísla objednávky, data nákupu a popisu vady.

 3. Vyčkejte na vyřízení
  O průběhu reklamace vás budeme informovat e-mailem na info@fixtime.cz. Lhůta na vyřízení reklamace je 30 dnů ode dne jejího obdržení, pokud nedojde k prodloužení ze závažných důvodů.

 4. Převzetí vyřízeného zboží
 • Při opravě či výměně vám zboží zašleme zpět
 • Pokud žádáte odstoupení od smlouvy/vrácení peněz, dle zákoných možností posoudíme právo na vrácení částkyn a účet.

Plné znění reklamačního řádu najdete na [DOPLŇTE ODKAZ].

Reklamaci vyřizujeme v souladu s občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb. Uplatněním reklamace nevznikají žádné další náklady pro spotřebitele. V případě jakýchkoli nejasností nás kontaktujte.